Kwestionariusz do badań zmian funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego „UNIMIL S.A.”

Zagadnienia ogólne:
1.1 Nazwa przedsiębiorstwa.
Początkowo od 1990 roku firma nazywała się Unimil Sp. Z o. o. W 1997 roku spółka została przekształcona w spółkę akcyjną Unimil S.A.

1.2 Organizacja przedsiębiorstwa.
Zakład produkcyjny Dobczyce ul. Towarowa 8,
siedziba zarządu Kraków ul. Gęsia 8

1.3 Przynależność do sekcji/działu/grupy przemysłu wg EKD.
Nr i klasa EKD: 25.13.4 produkcja wyrobów z gumy

1.4 Typ własności.
Spółka akcyjna.
Akcjonariusze: Unimil S.A.- 36.75 %
Bankowy OFE – 11.73 %
AIG OFE – 9.46 %
Pozostali – 40.06 %

1.5 Znaczenie produkcyjne:
„Zasięg działalności Unimilu obejmuje Polskę, Europę oraz pozostałe obszary. Dla każdego z zasięgów działalności zarząd opracował i realizuje odrębną strategię marketingową.”

2. Lokalizacja:
2.1 Adres.
Zakład produkcyjny: 32-410 Dobczyce ul. Towarowa 8, woj. Małopolskie
Biuro zarządu: 31-535 Kraków ul. Gołębia 8, woj. Małopolskie

2.2 Położenie w stosunku do centrum miasta.
Zakład produkcyjny: na peryferiach Dobczyc
Biuro zarządu: centrum Krakowa

2.3 Położenie fizjograficzne.
Dobczyce to malownicza gmina położona około 30 km na południe od Krakowa. Usytuowana jest pomiędzy Pogórzem Wielickim i Beskidem Wyspowym, w przepięknej dolinie rzeki Raby. Pod względem geograficznym Dobczyce leżą pod 49 stopniem 53 min. długości geograficznej wschodniej i 20 stopniem 6 min. szerokości geograficznej północnej.

2.4 Położenie w stosunku do infrastruktury transportowej.
„Połączenie komunikacyjne z gminą jest korzystne ze względu na przecinające się tu drogi wojewódzkie nr 964 Wieliczka – Mszana Dolna i nr 967 Myślenice – Bochnia oraz biegnące w pobliżu drogi krajowe Kraków – Zakopane i Kraków – Tarnów.”

Dobczyce posiadają m.in.: dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, która stanowi główny atut gminy. Posiada ona na całym swoim terenie sieć wodociągową (obsługującą 90% gospodarstw domowych), sieć gazową (obsługującą 90% gospodarstw domowych),sieć kanalizacyjną (obsługującą 40% gospodarstw domowych w mieście Dobczyce oraz 10% gospodarstw domowych na terenach wiejskich gminy), sieć energetyczną (obsługującą 100% gospodarstw domowych) oraz telekomunikacyjną. Wszystkie sieci operatorów komórkowych mają zasięg na terenie gminy. Miasto posiada również własną nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Systematycznie rozbudowywany jest system kanalizacyjny, wydzielona Strefa Przemysłowa Zielonych Dobczyc, dostępność infrastruktury otoczenia biznesu – banki, notariat, Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Dobczycach oraz wiele instytucji w oddalonych o 15 kilometrów Myślenicach oraz w Krakowie (30m), dostępność komunikacyjną miasta, która w przyszłości zostanie udoskonalona poprzez budowę nowego mostu na rzece Rabie, kończącego obwodnicę miasta oraz poprawiającą dojazd do strefy przemysłowej, a także ronda usprawniającego komunikację na trasie Myślenice – Bochnia – Centrum Dobczyc

2.5 Lokalizacja w stosunku do innych przedsiębiorstw.
Obecnie w Strefie Przemysłowej zlokalizowanych jest 10 przedsiębiorstw, tworzących ok. 700 miejsc pracy i dających zatrudnienie wielu mieszkańcom. Należą do nich:
1. ALBERT POLSKA Sp. z o.o. – firma od 1995 roku produkuje wyroby medyczne, rehabilitacyjne i przemysłowe.
2. PZ “ALPHA” – zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych, nowy zakład w Dobczycach funkcjonuje
od roku 2005.
3. DREWBUK – przedsiębiorstwo zajmuje się obróbką drewna i funkcjonuje od 1993 roku.
4. EURO COMFORT Sp. z o.o. – zajmuje się przetwórstwem pierza. Firma działa od 1995 roku.
5. MARBUD – zajmuje się budownictwem.
6. ZPC “LAJKONIK” – zakład produkuje biszkopty. Przedsiębiorstwo istnieje na terenie Strefy od 2005 roku.
7. LARKIS Sp. z o.o.- produkuje szeroką gamę wyrobów z gumy.
8. PHU RYMAX s.c. – hurtownia armatury sanitarnej.
9. POLIMERC Sp. z o.o. – to firma produkcyjno – usługowa – autoryzowany serwis Mercedesa produkująca nadwozia oraz zajmująca się sprzedażą leasingową.

2.6 Położenie w specjalnej strefie ekonomicznej.
„Biorąc pod uwagę niekorzystne tendencje na rynku pracy oraz wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców władze miasta poczyniły starania, by Dobczyce stały się nie tylko atrakcyjnym miejscem dla turystów, ale również
i przedsiębiorców i w tym celu utworzono Strefę Przemysłową, Zalążek Strefy Przemysłowej w Dobczycach powstał w latach 80, z chwilą wybudowania zakładów gumowych „Stomil” oraz przeniesienia tutaj w 1987 roku Państwowego Ośrodka Maszynowego z Brzączowic. Przeniesienie
to związane było z budową zapory oraz sztucznego zbiornika wody na rzece Rabie. Po powstaniu w 1990 roku samorządu najważniejszym zadaniem stało się zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy i stworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy. Jednym z pierwszych działań było planistyczne wydzielenie perspektywicznej strefy przemysłowej w Dobczycach, która została opisana w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako „tereny przemysłu, składów i budownictwa” i obejmowała obszar około 40 ha. Kolejne działania gminy zmierzały do jak najlepszego uzbrojenia strefy oraz racjonalnego pozyskiwania i scalania gruntów tak, aby obszar ten zachęcał inwestorów do budowania nowych zakładów oraz rozwijania działalności już prowadzonej. Ważnym powodem wydzielenia strefy przemysłowej i ciągle aktualnym, była dbałość o środowisko, głównie jakość wody w zbiorniku dobczyckim, zaopatrującym Kraków w wodę pitną, realizowana przez koncentrację produkcji poniżej zapory. Ochrona i zachowanie walorów przyrodniczych i wartości kulturowych gminy stanowi także o jej potencjale turystycznym.”
„Po ostatnich zmianach w Planie Zagospodarowania , strefa przemysłowa powiększyła się do powierzchni 51 ha, z czego 27 ha to tereny włączone do sfery biznesu, stanowiące własność już funkcjonujących, opisanych poniżej firm lub zainteresowanych rozpoczęciem działań inwestorów. W chwili obecnej gmina jest właścicielem 4,27 ha
i prowadzi kolejne procesy pozyskiwania gruntów.”

3. Proces kształtowania się przedsiębiorstwa w rozwoju historycznym:
3.2 Etapy rozwoju przedsiębiorstwa.
1990 grudzień – powstaje przedsiębiorstwo przemysłowe Unimil Spółka z o. o. W Polsce nie funkcjonowały wtedy ani odpowiednie technologie w naszej branży, ani „ know-how”. Unimil sprowadził z Niemiec wszystko, co było potrzebne do uruchomienia produkcji prezerwatyw odpowiadającym najwyższym światowym standardom. Firma bardzo szybko się rozwijała w pierwszym roku swej działalności firma wyprodukowała i sprzedała 7mln prezerwatyw. Obecnie już moc produkcyjna sięga 900mln sztuk rocznie.
1991 – firma po raz pierwszy bierze udział w Targach Poznańskich. Nieustanne wysiłki w tym kierunku zostały trzykrotnie docenione zdobyciem przez nasze produkty „Złotych Medali” w latach ‘96, ’97, ’98.
1997 – Zgromadzenie Wspólników decyduje o przekształceniu Unimilu w spółkę akcyjną z siedzibą w Dobczycach.
1997 Listopad – akcje naszej spółki z sukcesem debiutują na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Firma uzyskuje certyfikat na System Zapewnienia Jakości wg norm ISO 9001, EN 46001 przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz niemiecką jednostkę certyfikującą TUV PRODUCT SERVICE. W tym samym roku Unimil otrzymuje również wyróżnienie 1 stopnia w pierwszej edycji „Małopolskiej Nagrody Jakości”.
2000 – Większościowy pakiet akcji przejmuje niemiecka grupa Condomi. Dzięki nieustannej pracy nad poprawą konkurencyjności naszej oferty możemy pochwalić się tym, że Unimil kontroluje około 65% polskiego rynku w swojej branży.
2001 – Firma świętuje dziesięciolecie swej działalności. Z tej okazji firma otrzymuje list gratulacyjny od Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Firma zajmuje pierwsze miejsce w rankingu miesięcznika Plastics Review jako lider wśród spółek giełdowych polskiego przemysłu tworzyw sztucznych i kauczukowych; sukces ten powtórzyliśmy również rok później.
2002 – Unimil jest trzecią spółką, której akcje przyniosły najwyższy, bo aż 130% zysk w roku 2002. Firma znalazła się też w gronie laureatów „Gazel Biznesu 2002” a tygodnik Wprost umieścił Unimil na 10 miejscu w rankingu spółek giełdowych wg indeksu EVAa.
2003 – prezes zarządu Unimil S.A. zostaje laureatem nagrody „Krakowski Dukat 2003” w kategorii „Manager Firmy”. Unimil przechodzi pomyślnie międzynarodowy audyt umożliwiający udział w krajowych i zagranicznych przetargach, zwłaszcza agend ONZ.
2004 – Unimil podwyższa kapitał zakładowy (akcyjny) poprzez emisję 1 700 000 akcji serii C o wartości 10 złotych każda ( w wyniku podwyższenia kapitał wynosi teraz 27 180 000 zł). Po piętnastu latach działalności Unimil kontroluje około 65 – 70% polskiego rynku w swojej branży. A w 2005 roku Unimil staje się największym producentem prezerwatyw w Europie.
2005 – Prezes zarządu Unimil S.A. Grzegorz Winogradski otrzymuje statuetkę „Byka i Niedźwiedzia” w kategorii „Najlepiej Zarządzana Spółka Giełdowa w 2003 roku”. Unimil czwarty raz z rzędu świętuje zdobycie „ Lidera Rynku” a po raz drugi „Euro Lidera”.
2006 – Unimil znalazł się w gronie marek, które są najbardziej „cool” w Polsce.

4. Charakterystyka inwestora strategicznego.
4.1 Nazwa inwestora.
Condomi

4.2 Kraj pochodzenia
Niemcy

4.3 Siedziba zarządu koncernu.
Kolonia

4.4 Struktura organizacyjna koncernu
condomi health international GmbH z siedzibą w Kolonii, condomi erfurt produktionsgesellschaft mbH z siedzibą w Erfurcie oraz condomi france sas z siedzibą w Champlan we Francji. Ponadto condomi erfurt produktionsgesellschaft posiada 100% udziałów w erfurckiej spółce MPT med production and trading GmbH. Na niemieckim rynku prezerwatyw (marka Condomi) condomi health international posiada 11 procentowy udział w rynku i zajmuje czwartą pozycję

5. Powiązania inwestora strategicznego
Małżeństwo Unimilu, potentata na krajowym rynku prezerwatyw, z wiodącym europejskim producentem tych wyrobów niemieckim Condomi przetrwało tylko cztery lata. Zagraniczny inwestor wszedł do krakowskiej spółki w 2000 r. Unimil był już wtedy największym producentem w Polsce z udziałami rynkowymi przekraczającymi 50 proc., ale coraz gorzej radził sobie z konkurencją zachodnich wytwórców.
Marka Unimilu była mocna, ale sukcesywnie podkopywana, głównie przez Durexa. Przyjście Niemców zostało odebrane z ulgą i dużymi nadziejami. Inwestor reprezentował jednego z największych w Europie producentów prezerwatyw cieszących się uznaniem również w Stanach Zjednoczonych. Condomi wniosła to czego brakowało polskiemu partnerowi: know how, nowoczesne linie produkcyjne oraz prawo do znanych w Europie marek prezerwatyw. Niemcy postawili na jakość.
Na efekty zmian nie trzeba było długo czekać. Już w roku rozliczeniowym 2001/2004 (w spółce wzorem niemieckiego inwestora kończy się on w czerwcu) Unimil mógł pochwalić się zyskiem i po raz pierwszy od giełdowego debiutu w 1998 r. wypłacił dywidendę akcjonariuszom.
Kolejny rok okazał się wcale nie gorszy – producent prezerwatyw znowu wypłacił w formie dywidendy niemal cały zysk, czyli 2,2 mln zł.
W tym roku dywidendy już nie będzie, bo spółce potrzebna jest teraz każda złotówka. Unimil wykupił długi swojego inwestora od zagranicznych banków, płacąc 16 mln euro (nominalna wartość wierzytelności to przeszło 37 mln euro) oraz kredyty na 1,5 mln euro zaciągnięte przez dwóch największych akcjonariuszy Condomi.
Condomi, potentat europejski, to dzisiaj bankrut. Jej kondycję najlepiej obrazuje kurs giełdowy: do niedawna 30 euro za akcję, teraz blisko 1 euro. Jej wartość spadła do 30 mln zł. Dla porównania wycena Unimilu to dzisiaj dwa razy więcej pieniędzy.
W tej sytuacji Unimil zdecydował się przystąpić do akcji. Gdyby bowiem niemiecki partner upadł wówczas udziały w krakowskiej spółce mogliby przejąć np. konkurenci z branży. Unimil postanowił nie tylko odkupić swoje akcje, ale również nabyć pakiet akcji Condomi, czyli de facto przejąć swojego inwestora. O skali przedsięwzięcia niech świadczą sumy, jakie na ten cel gromadzi spółka. Pod koniec października Unimil wyemituje 2 mln akcji (skierowane do inwestorów instytucjonalnych) o wartości 100 mln zł! Firma chce utrzymać stan zatrudnienia, nawet zwiększyć (3 zmiana), firma chce optymalizować produkcję i koszty, firma planuje rozwój poprzez zwiększenie udziałów w rynkach.
Firma UNIMIL S.A. zdecydowała się na tę transakcję , gdyż fabryka, która produkuje
prezerwatywy w Erfurcie, była już od lat firmą z tradycjami i miała uznaną na rynku
niemieckim i w świecie markę . Sprzeda tej marki gwarantuje lojalność klienta,
przyzwyczajenie i da możliwość zwiększenia obrotów całej grupy UNIMIL S.A. oraz dalsze inwestycje.

6. Zagadnienia stosunków pracy.
6.1 Zmiany w poziomie zatrudnienia.

6.2 Zwolnienia grupowe.
Brak zwolnień grupowych.

6.4. Zmiany w strukturach kierowniczych przedsiębiorstwa.
Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej
Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia
Doll Arno Członek RN 2004-10-01 2005-02-10
Karpenstein Andreas Członek RN 2004-10-01 2005-02-10
Marciniuk Edward Członek RN 2004-04-23 2004-10-01
Waldhof Jens Członek RN 2003-05-09 2004-09-03
Tiefenau Helmut Członek Zarządu – 2004-10-03
Marciniuk Janusz Przewodniczący RN – 2004-10-01
de l’Homme de Courbiere, Volker Wiceprzewodniczący RN – 2004-09-29
Gothe Oliver Członek RN – 2004-09-29
Dills Michael Członek RN – 2004-09-03
Große Jens Członek RN – 2003-04-01
Leśko Jerzy Członek Zarządu – 2002-03-21

7. Wielkość i asortyment produkcji.
Sam Unimil sprzedaje na krajowym rynku 120 mln prezerwatyw rocznie. Łącznie więc ze zmodernizowaną w 1997 roku fabryką w Efrucie moce produkcyjne wzrosły prawie do 900 mln sztuk rocznie.

8. Proces technologiczny.
8.1 Etapy procesu technologicznego.
LATEX
Na początku jest zawsze latex. Ta płynna substancja organiczna przyjeżdża do nas z Azji i Afryki. Każda partia towaru jest starannie selekcjonowana i sprawdzana. Zanim lateks zmieni się w gumę, musi zostać zmieszany z pewnymi substancjami chemicznymi i leżakować niczym dobre wino w wielkich kadziach. To dojrzewanie mleczka lateksowego trwa ponad 10 dni i wymaga stałej temperatury. Gdy jest gotowa, siecią rurociągów trafia na halę produkcyjną.
WULKANIZACJA
Anatomiczny kształt nadają prezerwatywie szklane formy umocowane na taśmie produkcyjnej. Każdą z nich zanurza się w pojemniku z masą kauczukową. W trakcie tej kąpieli osiada na niej cienka warstwa lateksu o grubości 0,03 mm. Po wstępnej wulkanizacji nakłada się na nią kolejną warstwę o podobnej grubości. Zachodzące w tym czasie procesy chemiczne łączą obie warstwy i nadają mlecznej lateksowej mieszance przeźroczystości i sprężystości.
Teraz kolej na suszenie. Kolejne partie towaru przejeżdżają na taśmie produkcyjnej przez 35 metrowy tunel wulkanizacyjny, gdzie poddawane są działaniu temperatury 60 do 110 stopni Celsjusza. Potem kąpiel odparzająca, podczas której prezerwatywy odklejają się od szklanych form. Po osuszeniu i pudrowaniu w specjalnych komorach suszarnianych nasze wyroby mogą już trafić w ręce kontrolerów jakości
TESTOWANIE
Tutaj nie ma miejsca na kompromisy. Każda prezerwatywa przechodzi drobiazgową elektroniczną kontrolę szczelności na maszynach testujących, a wadliwe sztuki są odrzucane. Produkt nakładany jest na elektrodę i poddawany jest działaniu wysokiego napięcia ( ok. 2000 V), które zapewnia eliminację wyrobów wadliwych.
LABORATORIUM
Nad jakością naszych wyrobów pracują specjaliści chemicy, którzy przeprowadzają w przykładowym laboratorium testy fizyko-chemiczne prezerwatyw. Badania laboratoryjne wykonywane są zgodnie z międzynarodową normą EN ISO 4074. Prowadzi się m.in. statystyczne badania wytrzymałości – objętości i ciśnienia w momencie pękania oraz wykrywanie obecności dziur metodą elektrolityczną. Produkowane przez nas wyroby przewyższają o 100% rygorystyczne wymagania międzynarodowej normy na prezerwatywy EN ISO 4074, osiągając podczas badań znaczne wyższe wartości parametrów objętości (36 do 40 dm3) i ciśnienia (1,6 do 2,0 kPa) od tych, określonych w normie. Dodatkowo wykonuje się badania struktury gumy, które dowodzą, że stanowi ona barierę dla przenikania wirusa HIV (przez ścianki prezerwatyw nie przedostają się cząsteczki roztworu fioletu goryczki, dziesięciokrotnie mniejsze od wirusa). Jak rygorystyczne są nasze procedury świadczyć może fakt, że dla samych potrzeb wykonania jakościowych badań laboratoryjnych poświęcamy około 1,5 do 2% rocznej produkcji prezerwatyw.
PAKOWANIE
Prezerwatywa z dodatkiem lubryfikatu, czyli oleju silikonowego ze środkami zapachowymi lub substancjami czynnymi medycznie, pakowana jest w trójwarstwową folię aluminiową, powlekaną poliestrem i polietylenem, który zapewnia szczelność opakowania. Opisane numerem serii i datą ważności zafoliowanych prezerwatywy pakowane są maszynowo lub ręcznie do opakowań jednostkowych i zbiorczych, a następnie przewożone do magazynu wyrobów gotowych.
KONTROLA
Każda partia operacyjna wyrobu „kosz” podlega badaniom i kwalifikacji jakościowej na zgodność z wymaganiami określonymi dla poszczególnych faz procesu produkcyjnego – co zapobiega skierowaniu do dalszego etapu produkcji wadliwego wyrobu. Finalnej statystycznej kontroli jakości przeprowadzonej w laboratorium zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 4074, podlega każda wyprodukowana seria/partia wyrobu, która po pozytywnej kwalifikacji jakościowej i skompletowaniu dokumentacji zostaje przekazana do magazynu spedycyjnego.

8.2 Mechanizacja procesów produkcji.
Firma Unimil rozpoczęła swoją działalność w 1990 r. jako następca Stomilu. W 1995 r. przeniosła swoją produkcję do nowo wybudowanego zakładu w Dobczycach koło Krakowa, gdzie posiada sześć najnowocześniejszych linii produkcyjnych. Podstawą działalności jest produkcja i dystrybucja prezerwatyw.

9. Zaopatrzenie w materiały.
Na początku jest zawsze latex. Ta płynna substancja organiczna przyjeżdża do nas z Azji i Afryki.

10. Zbyt produkcji.
10.2 Struktura przestrzenna rynków zbytu:
Sieć sprzedaży firmy działa na kilku kanałach:
– sieć regionalnych dystrybutorów obsługujących hurtownie, sieci stacji benzynowych a także niezależne punkty sprzedaży detalicznej
– sieć super i hiper marketów o ogólnopolskim zasięgu
– współpraca z firmami obsługującymi sieci farmaceutyczne

10.8 Zmiany w zakresie techniki i organizacji sprzedaży.
NOWE FORMY REKLAMY: Reklama jest bardzo ważnym aspektem w firmie. Wykorzystywane są w tym celu wszelkie dostępne nośniki reklamy radio, prasa, bilboardy. Firma angażuje się również w sponsoring sportowy, przeprowadza promocje wśród detalistów i hurtowników. W 2002 roku w najwiekszych Polskich miastach Unimil rozmieścił rekordową liczbę wielkoformatowych plakatów, reklamujących wyroby firmy. Kampania spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem przez media i klientów. Potwierdziły to przeprowadzone w czasie trwania kampani badania i wysokie wskażniki w kategori reklam wizualnych: 62 % badanych stwierdziło że bilboardy zachęciły ich do zakupu produktów Unimilu, a aż 75% oceniło je pozytywnie.
W 2003 roku firma przeprowadziła kolejna kampanie reklamową. Spółka podjęła decyzję że reklamowanym produktem będzie chętnie kupowana i łatwo rozpoznawana przez klientów prezerwanywa Spectial Colection Max Love. Podaczas kampani zastosowano większy niż dotychczas nośnik typu cityboard, którego zaletą jest możliwość prezentowania produktu w nowej eleganckiej estetyce. Bilboardy umieszczono w strategicznych punktach największych polskich miast.
W 2004 roku Unimil przygotował zakrojoną na szeroką skalę kampanie bilboardową z użyciem nowego hasła reklamowego- „ Nie zakładaj byle czego- Wybierz Unimil” którego firma używała we wszystkich materiałach promocyjno-reklamowych. Kampania była najbardziej zauważalna ze wszystkich dotychczas przeprowadzonych przez Unimil.
W 2005 roku firma przygotowała kampanie pod hasłem reklamowym „ Alfabet pożądania.” Kampania prezentowała nowe opakowania Spectial Colection.
W pażdzierniku 2003 Unimil podją współpracę z ogólnopolską stacją telewizyjną TVN w wyniku czego została sponsorem serialu „ Kasia i Tomek”
Rokrocznie w sezonie letnim Unimil prowadzi aktywną kampanie prasową. Firma podjęła współpracę z takimi miesięcznikami jak: Playboy, CKM, oraz Focus. Firma umieszczała również swoje reklamy w tygodnikach: Newsweek, Wprost, Polityka, Przegląd oraz Forum. W 2004 roku firma poszeżyła swoja kampanię reklamową o kolejne czasopisma.
Unimil od lat współpracuje z radiem RMF FM z którym wypromował jedno z najsłynniejszych polskich haseł reklamowych, slogan: „Unimil sobie życie”
Firma kilka lat temu reklamowała swoją działalność na koszulkach pierwszoligowego klubu piłkarskiego TS Wisła Kraków .

10.9 Czy pozyskanie inwestora strategicznego otwarło drogę ku nowym rynkom zbytu.
W celu rozszerzenia rynków zbytu Unimil zakupił 100% udziałów w niemieckiej
spółce z ograniczona odpowiedzialnością, której firma została ustalona jako „
condomi health international GmbH.” Jej głównym zadaniem będzie dystrybucja
prezerwatyw na terenie krajów Europy Zachodniej, Ameryki Północnej i Azji. Spółka ta już rozpoczęła działalność operacyjną

11. Zmiany w strukturze kosztów produkcji.
Rodzaj kosztów 2003 2004
W tysiącach
Zużycie energii i materiałów 8488 8 906
Amortyzacja środków trwałych 1888 2 187
Podatki i opłaty 2088 527
Wynagrodzenia i świadczenia pracowników 7428 7 062
Inne koszty socjalne – –
Usługi obce 7195 7 964
Koszty na ochronę środowiska – –
Koszty organizacji i utrzymania sieci sprzedaży oraz transportu towaru do klienta – –
Koszty pozostałe 2052 453

12. Rentowność produkcji – wyniki finansowe.
12.1 Zmiany w rentowności produkcji.
Raporty roczne (jednostkowe)
wyszczególnienie (tys. zł) 2005 [B] 2004 [B] 2003 [B] 2002 [B] 2000 [B]
Przychody netto ze sprzedaży 36 246 41 088 32 758 30 566 21 346
Zysk na działalności operac. 5 366 8 480 5 475 4 596 3 828
Zysk brutto 5 230 8 579 3 419 5 238 4 113
Zysk netto 4 090 5 344 2 170 3 601 3 025
Akcje na koniec okr. 2 718 1 018 1 018 1 018 1 018
Zysk netto na jedną akcję 1,51 5,25 2,13 3,54 2,97

Amortyzacja 2 187 1 888 1 826 2 028 1 419

Aktywa 108 111 31 392 30 497 31 265 24 520
Kapitał własny 96 473 26 992 25 200 26 712 22 204
Akcje na koniec okr. 2 718 1 018 1 018 1 018 1 018
Wartość księgowa na akcję 35,49 26,52 24,75 26,24 21,81

13. Pozytywny i negatywny wpływ na okolicę.
13.1 Przykłady korzystnego oddziaływania na miasto lub okolicę
Rozbudowa połączenia drogowego ze Strefą Przemysłową „ Zielonych Dobczyc”, planowana budowa mostu na Rabie, budowa tras rowerowych, chodników, parkingów by ułatwić połączenie ze Strefą Przemysłową gdzie znajduje się zakład produkcyjny Unimilu.

13.5 Przekształcenia środowiska geograficznego w związku z rozbudową przedsiębiorstwa
W 1995 roku wybudowano nowy Zakład Produkcyjny w Dobczycach, który w latach 1998-1999 powiększono o nową halę oraz wyposażono w dalsze ciągi produkcyjne. Firma położona jest na ok. 2 ha działce, powierzchnia zabudowy wynosi ok. 4000 m2

13.5 Zanieczyszczenie środowiska
Zakład wytwarza niewielkie ilości odpadów niebezpiecznych: zużyte oleje lampy fluoroscencyjne, oraz ok. 90 Mg odpadów innych niż niebezpieczne m. in. Odpadów opakowaniowych i odpadów komunalnych.

14 Ocena dotychczasowego procesu zmian oraz perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa
14.1 Ocena procesu restrukturyzacji oraz wpływu inwestora strategicznego na funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Do upadających mitów ostatnio doszedł jeszcze jeden. To nie zagraniczny kapitał wykupuje nas, ale my przejmujemy zagraniczne firmy. Nie jest to może jeszcze masówka, ale pierwsze ścieżki przeciera właśnie krakowski Unimil. Ten producent prezerwatyw, notowany na giełdzie w Warszawie, podjął się ratowania swojego inwestora, niemiecką spółkę Condomi AG. Po wykupieniu jej długów, odzyskaniu własnych akcji, zamierza przejąć kontrolę nad swoim właścicielem. Małżeństwo Unimilu, potentata na krajowym rynku prezerwatyw, z wiodącym europejskim producentem tych wyrobów niemieckim Condomi przetrwało tylko cztery lata. Zagraniczny inwestor wszedł do krakowskiej spółki w 2000 r. Unimil był już wtedy największym producentem w Polsce z udziałami rynkowymi przekraczającymi 50 proc., ale coraz gorzej radził sobie z konkurencją zachodnich wytwórców. Na marginesie warto dodać, że w przeciwieństwie do innych krajów nigdy nie mieliśmy problemów z tanimi importowanymi z Azji wyrobami.

14.4 Kierunki inwestowania i ich uzasadnienie
W roku 2004/2005 kontynuowano działania inwestycyjne na terenie Zakładu
Produkcyjnego w Dobczycach rozpoczęte w roku poprzednim. Zakończono drugi etap inwestycji w zakresie wykorzystania wód gruntowych dla klimatyzacji hal produkcyjnych. Instalacje oddano do eksploatacji, a następnym roku obrotowym planowane jest wprowadzenie jej pełnej automatyzacji i monitoringu. Ze względu na zaangażowanie w projekt niemiecki związany z grupa condomi AG w tym roku wyjątkowo Zarząd proponuje nie wypłacać dywidendy. Mamy głębokie przekonanie że w następnym roku finansowym, po pierwszych wynikach restrukturyzacji we współpracy z zarządami spółek grup condomi AG, będzie można zaproponować wypłatę istotnej dywidendy ku zadowoleniu wszystkich akcjonariuszy Unimil S.A.

14.5 Wejście na giełdy papierów wartościowych
1997 – Zgromadzenie Wspólników decyduje o przekształceniu Unimilu w spółkę akcyjną z siedzibą w Dobczycach.
Listopad – akcje naszej spółki z sukcesem debiutują na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

14.8 Możliwości w zakresie pozyskania nowych rynków zbytu
Największy w Europie producent prezerwatyw, grupa Unimil zamierza zwiększać sprzedaż swoich produktów na najważniejszych rynkach: Europy Zachodniej, Ameryki Północnej i Chin. Wejście na te najatrakcyjniejsze rynki jest możliwe dzięki przejęciu przez Unimil swojej spółki matki – niemieckiego koncernu branżowego Condomi AG, notowanego na giełdzie we Frankfurcie oraz należących do niego marek. Firma uruchomiła też swoją spółkę dystrybucyjną w Niemczech.
Źródło: http://www.pb.pl/content.aspx?sid=2284&guid=d71750b3-f003-4a12-a86e-216e411dda09
Unimil liczy na zdobycie 10-proc. udziału w chińskim rynku prezerwatyw luksusowych. – Około 100 mln Chińczyków to ludzie dobrze zarabiający przedkładający nad rodzime produkty, wyroby importowane. To oni byliby odbiorcami naszych wyrobów – uważa Grzegorz Winogradzki, prezes Unimilu. Polska spółka uważa, że jej wyroby mogą zadebiutować w Chinach już w pierwszym kwartale tego roku. – To bardzo przyszłościowy rynek, także inne firmy z naszej branży planują tam ekspansję – dodaje Winogradzki. Daleki Wschód to niejedyny kierunek ekspansji Unimilu. Spółka chciałaby zwiększyć swoje udziały w rynku niemieckim. Unimil przejął tam markę Condomi. Dzięki niej ma 11-proc. udział w niemieckim rynku prezerwatyw. W ciągu trzech lat ma to być dwukrotnie więcej. Unimil chce też zwiększyć udziały w rynku brytyjskim. Pomóc w tym mają reklamy w telewizji muzycznej MTV. Krakowska firma nie chce zdradzić, ile kosztować będą ją zabiegi marketingowe. Przedstawiciele spółki podkreślają jednak, że ich produkt uważany jest za markę młodzieżową.