Monitoring środowiska kluczem do czystej ziemi

Kondycja naszej planety, a w szczególności zachowanie jej czystości jest często wśród ludzi burzliwie podejmowanym tematem, a niekiedy pomijanym obojętnie. Takie postawy zależne są między innymi od grupy społecznej, do której przynależy człowiek czy stanowiska, które zajmuje. Najczęściej jednak ze stanu wiedzy na ten temat, a niejednokrotnie prowadzą do frustracji i napięć, np. pomiędzy mieszkańcami, a samorządem. 

Wielokrotnie podejmowane próby przez Far Data nakłonienia władz różnych miast do wprowadzenia systemu stałego monitoringu kończą się niepowodzeniem, gdyż wprowadzić w życie coś, czego prawo nie wymaga nie jest proste. Dlatego rozwiązanie problemu leży u podnóża prawodawstwa i jego zmian. Monitoring czy też kontrolowanie są nieodłącznym elementem w każdej dziedzinie życia, bo jak biegacz mógłby być szybszy, gdyby nie monitorował swoich czasów, jak sprzedawca mógłby poprawić prowadzony biznes, gdyby nie kontrolował wpływów i wypływów gotówki, jak mielibyśmy być zdrowi, gdybyśmy nie robili okresowych badań kontrolnych. Prewencja, a nie leczenie skutków – to klucz do czystej ziemi!
Zobacz więcej: PG Kielce – badania geologiczne.
Zanieczyszczenia powietrza, hałas, struktura ruchu komunikacyjnego, warunki meteorologiczne to jedne z wielu informacji o stanie środowiska, które należy zbierać. Należy je zbierać w sposób ciągły i lokalizujący źródło zanieczyszczeń. Odpowiedzią są bezobsługowe stacje pomiarowe rozlokowane w odpowiednią sieć opartą o system ITS przesyłające dane do głównego serwera. Sieć powinna obejmować teren całej aglomeracji miejskiej. Najlepiej rozlokować stacje na latarniach, gdzie problem zasilania rozwiązuje się sam. Wolne elewacje budynków również świetnie temu posłużą. Takie sieci rozwijają się już m.in. w Gdańsku, Kielcach czy Wrocławiu. Dlaczego więc problem środowiska jest napiętrzany, mimo kolejnych inwestycji w tym zakresie? Bo np. są one ulokowane tam, gdzie nie są wymagane. Często jest tak, że chcąc zapobiegać wprowadzamy jakieś rozwiązanie technologiczne, które ma rozwiązać problem, ale okazuje się, że problemem w tym miejscu jest coś zupełnie innego, a bardziej zagrażającego. Monitoring środowiska wynosi na powierzchnie problemy, które powinny być rozwiązane w pierwszej kolejności. Dzięki temu unikniemy absurdalnych sytuacji jak wstawianie ekranów akustycznych chroniących wysypiska śmieci, bo problemem jest tu katastrofalna jakość powietrza. Szybkie gromadzenie informacji o zagrożeniach pozwoli szybciej postawić diagnozę i interweniować, co za tym idzie – zniwelować straty. A z dostępu do danych skorzystają mieszkańcy, zarządcy dróg, Policja, Straż Miejska czy deweloperzy. Wszystko zależy od naszego zaangażowania, bo być może dziś jakiś projekt poprawy jakości powietrza wejdzie w życie za kilka lat, ale zapytaj siebie czy chcesz walczyć o lepsze jutro młodszego pokolenia.
Więcej szczegółów: www.pgkielce.pl/monitoring-srodowiska