Polskie Centrum Akredytacji

Polskie Centrum Akredytacji
W handlu oraz relacjach biznesowych renoma podmiotu oraz uzyskiwanych przez daną jednostkę wyników badań, inspekcji, certyfikowanych wyrobów jest bardzo ważna i to na niej w dużej mierze opiera się zdrowa współpraca gospodarcza. Zaufanie można zbudować m.in. poprzez sprawnie działający system akredytacji.

Czym jest akredytacja?
Akredytacja jest dokumentem potwierdzającym wyrażenie zgody przez jednostkę akredytującą kompetencji jednostki starającej się o uzyskanie akredytacji np. w zakresie danego produktu lub usługi. Zasady udzielania akredytacji zostały ściśle sprecyzowane w międzynarodowych normach. W zaleceniach tych przedstawiono wymogi dla podmiotów akredytujących, oraz tych, które starają się o uzyskanie akredytacji.

Korzyści wynikające z akredytacji są następujące:
Akredytacja stanowi potwierdzenie, że podmiot certyfikowany działa zgodnie z powszechnie obowiązującymi dobrymi praktykami, co może stanowić decydujący czynnik podczas procesu wyboru dostawców tak na rynku krajowym, jak i międzynarodowym,
Oszczędność czasu podczas selekcji dostawcy usług (akredytacja nadana przez PCA potwierdza kompetencje danego podmiotu),
Likwidacja ograniczeń w handlu (usługi/produkty akredytowane na muszą być certyfikowane po raz kolejny np. podczas eksportu),
ograniczanie ryzyka w relacjach z partnerami biznesowymi.

W Polsce udzielaniem akredytacji zajmuje się Polskie Centrum Akredytacji (PCA) z siedzibą w Warszawie (strona internetowa: www.pca.gov.pl).

Działalność Polskiego Centrum Akredytacji
Polskie Centrum Akredytacji powołano na mocy ustawy z dnia 30.08.2002 o systemie oceny zgodności oraz wymogami zgodnymi z normą PN-EN ISO/IEC 17011. PCA należy m.in. do European co-operation for Accreditation (EA) międzynarodowej organizacji, która skupia jednostki akredytujące i certyfikujące z różnych krajów. Ponadto, PCA jest członkiem International Accreditation Forum (IFA) oraz International Laboratory Accreditation Cooperation. Uczestnictwo w tych prestiżowych organizacjach podnosi także renomę samej PCA.
Polskie Centrum Akredytacji zajmuje się nadzorowaniem procesów akredytacyjnych m.in. dla takich podmiotów, jak: – laboratoria wzorcujące i badawcze, – podmioty certyfikujące systemy zarządzania, osoby, wyroby itd. – weryfikatorzy EMAS oraz GHG
PCA potwierdza udzielenie danemu podmiotowi akredytacji przez nadanie odpowiedniego symbolu. Posługiwanie się znakiem nadanym przez PCA powinno zwiększać zaufanie do danego podmiotu.

Opracowano na podstawie: www.laboratoryjnie.pl/tag/akredytacja-laboratorium